ריקי נאוארו

בית הספר של ריקי נאוארו מתמחה בתחום המיקרופיגמנטציה ומשווק קורסים, כמו:
קורס מיקרובליידינג, קורס מכני שפתיים, קורס מיקרובליידינג ועוד.

רוצה נוכחות מרשימה ברשת?